Obwieszczenia, Ogłoszenia (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017

30 grudnia 2016r. został rozstrzygnięty otwarty konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych, zleconych przez Gminę Skaryszew do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom. Szczegółowe wyniki konkursu znajdują się w załączeniu.

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, iż w dniu 22.12.2016 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 29 grudnia 2016 r.. czas trwania zgromadzenia 7 godzin, rozpoczęcie o godzinie 9:00. Zaplanowane miejsce zgromadzenia publicznego: przejście dla pieszych przed budynkiem...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid:299, 5 położonych w miejscowości Makowiec (ul. Cicha).

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazociągowej na działce nr ewid:299 położonej w miejscowości Makowiec (ul. Cicha).

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazociągowej na działkach nr ewid:609, 671/12 położonych w miejscowości Maków Nowy oraz na działkach nr ewid:82, 81, 80, 79, 78, 77/1 położonych w miejscowości Maków

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 44/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid:1341/3, 1341/8, 1341/7, 1341/1, 1343, 1340/1, 1340/2, 1339/1, 1339/2, 1339/3, 1339/4, 1339/5,4230/1, 4230/2, 4230/3, 4231/1, 4231/2, 4231/3, 1337/1, 1337/2, 1337/3, 1337/4, 1337/5, 1337/6...

OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS

Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie zgodnie z art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014r., poz.l 118 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert. Podmioty Uprawnione Do Składania Wniosków: Podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 ro