Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 i 1777, z 2016r. poz. 65, 1250 i 1271) )

I.Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

1.Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1232/21 o pow. 0,1682ha, położona w Skaryszewie, przy ul. Bluszczowej

  • Wartość nieruchomości: 60 600zł

a.Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Skaryszew; jej stan prawny został uregulowany w KW RA1R/00057013/2;

b.Działka usytuowana przy gruntowej drodze gminnej – ul. Bluszczowej,
w bezpośrednim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działek niezabudowanych, porośniętych samosiewami drzew i krzewów, jak również w dalszym sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zlokalizowanej wzdłuż ul. Słowackiego;

c.Działka położona w terenie uzbrojonym w infrastrukturę techniczną,
w postaci energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji, które to media zlokalizowane są w ul. Bluszczowej.

d.Główna, większa część nieruchomości o powierzchni ok. 1560m2
w kształcie zbliżonym do prostokąta (krótsze boki o długości ok. 24m, dłuższe ok. 65m). Dojazd od ulicy Bluszczowej stanowi pozostała część działki – pas gruntu o szerokości ok. 2,5m i długości ok. 48m.

e.Działka Nr 1232/21 nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew, działka zlokalizowana jest
w obszarze terenów o funkcji: tereny zabudowane i zabudowy zwartej
o charakterze zabytkowym.

II.Sprzedaż w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

1.Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4107/3 o pow. 0,0192ha, położona w Skaryszewie, przy ul. Modrzewiowej

  • Wartość nieruchomości: 7 500zł

a.Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Skaryszew; jej stan prawny został uregulowany w KW RA1R/00057020/4;

b.Działka usytuowana przy gruntowej drodze gminnej – ul. Modrzewiowej,
w kompleksie osiedla Błonie, w bezpośrednim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działek niezabudowanych. Działka
z uwagi na małą powierzchnię oraz nieforemny kształt nie może być wykorzystana jako odrębna, samodzielna nieruchomość. Od strony południowo- zachodniej graniczy z działką Nr 1245/12, i razem z nią będzie tworzyć jedną całość, tym samym poprawiając jej warunki zagospodarowania oraz zapewniając dostęp do drogi publicznej tj. ul. Modrzewiowej.

c.Działka położona w terenie uzbrojonym w infrastrukturę techniczną,
w postaci energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji, które to media zlokalizowane są w ul. Modrzewiowej.

d.Nieruchomość w kształcie nieforemnego czworokąta, przylegającego bokiem o długości ok. 22m do ul. Modrzewiowej.

e.Działka 4107/3 nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew, działka zlokalizowana jest
w obszarze terenów o funkcji: tereny zabudowane i zabudowy zwartej
o charakterze zabytkowym.

2.Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4107/4 o pow. 0,0097ha, położona w Skaryszewie, przy ul. Modrzewiowej

  • Wartość nieruchomości: 4 200zł

a.Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Skaryszew; jej stan prawny został uregulowany w KW RA1R/00057020/4;

b.Działka usytuowana przy gruntowej drodze gminnej – ul. Modrzewiowej, w kompleksie osiedla Błonie, w bezpośrednim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działek niezabudowanych. Działka z uwagi na małą powierzchnię oraz nieforemny kształt nie może być wykorzystana jako odrębna, samodzielna nieruchomość. Od strony południowo- zachodniej graniczy z działką Nr 1245/13 i razem z nią będzie tworzyć jedną całość, tym samym poprawiając jej warunki zagospodarowania oraz zapewniając dostęp do drogi publicznej tj. ul. Modrzewiowej.

c.Działka położona w terenie uzbrojonym w infrastrukturę techniczną,
w postaci energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji, które to media zlokalizowane są w ul. Modrzewiowej.

d.Nieruchomość w kształcie nieforemnego czworokąta, przylegającego bokiem o długości ok. 22m do ul. Modrzewiowej.

e.Działka 4107/4 nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew, działka zlokalizowana jest
w obszarze terenów o funkcji: tereny zabudowane i zabudowy zwartej
o charakterze zabytkowym.

Informuje się osoby wymienione w art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 i 1777, z 2016r. poz. 65, 1250 i 1271), że przysługuje im prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich zakup za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego. Niniejsze oświadczenie o zamiarze skorzystania z powyższego prawa należy złożyć na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6 (pok. 2a),
w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew,
w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6, na okres 21 dni, tj. 1.12.2016r. do 21.12.2016r.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie - pokój Nr 2a, tel. 48 610 30 89 wew. 116.

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 418
22 maja 2017 13:05 (Administrator ) - Dodanie załącznika [4107_4.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 13:05 (Administrator ) - Dodanie załącznika [4107_3.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 13:05 (Administrator ) - Dodanie załącznika [1232_21.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)