Obwieszczenia, Ogłoszenia (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 34/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa kablowej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia dro

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 33/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa kablowej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia boi

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 24/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi (ul. Ks. Popisa) w m-ci Sołtyków na działce nr ewid: 203 w miejscowości Sołtyków

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 25/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia drogi (ul. Główna) w m-ci Sołtyków na działkach nr ewid: 362/6, 404/1, 404/2, 365/1, 366/1, 366/3, 367/1, 368/1, 369/1, 370/1 w miejscowości Sołtyków...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 26/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi w m-ci Kobylany na działkach nr ewid: 185/5, 155 w miejscowości Kobylany

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 27/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowa kablowej linii o napięciu zmianowym nie wyższym niż 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi (ul. Kalinowej, ul. Prusa) na działach nr ewid: 1263/7, 1262/10, 1261/9, 1260/9, 1259/9, 1258/20, 1258/9, 4097 w miejscowości Skaryszew.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 28/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowa kablowej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi (ul. Modrzewiowa) na działkach nr ewid: 4007/1, 4087, 4096, 4107/1, 1245/8, 1247/2, 1246/5, 4097, 1258/9 w miejscowości Skaryszew.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji 29/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid:198/26, 198/18, 198/19, 198/22, 198/20, 198/17, 198/21,198/25, 189/24, 198/30, 198/31, 198/32, 198/34, 227, 199/2, 199/8 położonych w miejscowości Janów.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 30/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 40 na działkach nr ewid:163, 1, 4 położonych w miejscowości Odechów.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 31/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid:210/1, 216/1 położonych w miejscowości Maków Nowy.