Obwieszczenia, Ogłoszenia (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 292/9, 292/24 w miejscowości Makowiec

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 252, 253/1, 254/1, 255, 256 w miejscowości Sołtyk&oacut

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PISEMNEJ OFERTY CENOWEJ

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego oraz restauracją detali architektonicznych w obrębie dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowie, gmina Skaryszew”...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 14/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr: 1097/16, 1101/1 położonych w miejscowości Makowiec ul. Pogodna.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13/16 dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 112/11, 112/12, 112/13, 112/9, 112/10 położonych w miejscowości Maków

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

w sprawie wydania decyzji nr 932.2016 z dnia 23.05.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej ulicy Spornej w miejscowości Maków gm. Skaryszew

Informacja

Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2016 roku na terenie miasta i gminy Skaryszew.

Zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Miasta i Gminy Skaryszew do roku 2025”

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Protokół nr 3/2016 z dnia 10 maja 2016r. z komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku. I . ZLECAJĄCY: Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie ul....