Obwieszczenia, Ogłoszenia (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia drogi na działkach nr ewid: 175, 174, 173 w miejscowości Gębarzów Kolonia

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia drogi w

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa kablowej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia drogi (ul. Targowej) w m-ci Skaryszew na działkach nr ewid: 3881, 3900, 874/10, 874/9, 874/7, 875/1, 879,910 w miejscowości Skaryszew. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia drogi na działkach nr ewid: 733, 3819, 3818, 3817 w miejscowości Skaryszew

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa linii o napięciu zmianowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia dróg w m-ci Skaryszew na działkach nr ewid: 256,4090, 4087, 4040/1, 4098, 594, 1591/1, 951/2, 951/1, 1055/3, 1055/7, 1056, 1080, 1104, 1111, 3715, 1591/4, 841/1.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie 4 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew”. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do przedłożenia pisemnej oferty cenowej w ramach zapytania ofertowego na wykonanie 4 operatów szacunkowych dotyczących...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 11 lipca 2016 roku znak sprawy: WI-R.7821.32.2.2016.KG

o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 30 czerwca 2016 r., decyzji Nr 92/R/2016, znak: WI-R.7821.32.2.2016.KG, uchylającej zaskarżoną decyzję Starosty Radomskiego Nr 932.2016 z dnia 23 maja 2016 r., znak: BA.6740.269.2016 w części dotyczącej działki o nr ew. 540 (540/11, 540/10) i w tym zakresie umarzającej postępowanie organu 1 instancji...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 16/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 330/3, 298, 297/15 w miejscowości Makowiec

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 15/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 234, 26 w miejscowości Makowiec.