Obwieszczenia, Ogłoszenia (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa kablowej linii o napięciu zmianowym nie wyższym niż 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi ( ul. Kalinowej, ul. Gimnazjalnej) w m-ci Skaryszew na działach nr ewid: 1263/7, 1262/10, 1261/9, 1260/9, 1259/9, 1258/20, 1258/9 i 4097 w miejscowości Skaryszew

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu zmianowym nie wyższym niż 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi w m-ci Kobylany na działkach nr ewid: 185/5, 155 w miejscowoś

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu zmianowym nie wyższym niż 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi ( ul. Ks. Popisa) w m-ci Sołtyków

HARMONOGRAM DYŻURÓW LEŚNICZEGO W 2016 R.

Terminarz dyżurów Leśniczego Pana Adama Kopczyńskiego w 2016r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: utwardzenie miejsc postojowych i dojazdu przeciwpożarowego, budowa bramy przeciwpożarowej w ogrodzeniu cmentarnym, budowa oświetlenia na części działki nr ewid:1057/2 położonej w miejscowości Skaryszew

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa kablowej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia boiska sportowego

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 210/1, 216/1 położonych w miejscowości Maków Nowy.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 40mm na działkach nr ewid:163, 1, 4 położonych w miejscowości Odechów.

6733.22.2016-OŚWIETLENIE Sołtyków-obwieszczenie.pdf

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid:198/26, 198/18, 198/19, 198/22, 198/20, 198/17, 198/21,198/25, 189/24, 198/30, 198/31, 198/32, 198/34, 227, 199/2, 199/8 położonych w miejscowości Janów.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu zmianowym nie wyższym niż 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi (ul. Główna) na działkach nr ewid: 362/6, 404/1, 404/2, 3