Obwieszczenia, Ogłoszenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

Obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2018 r. o ponownym rozpatrywaniu wniosku z dnia 01.08.2016 r. złożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew w czasie uchylonej decyzją Wojewody Mazowieckiego dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w...

Informacja - zgromadzenie publiczne

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że w dniu 19.06.2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Cel zgromadzenia: uczczenie pamięci żołnierzy 4 DP im. J. Kilińskiego, zabitych dnia 18 lipca 1946 r. w zasadzce zorganizowanej przez oddział NKWD "Igły". Zgromadzenie...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 24/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. gruntu: 188/6, 188/5, 195/5, 195/3, 197/1, 395/4, 395/3, 200/2, 200/1, 88, 156/1, 156/2, 260/1, 261/1, 202/28, 257/1, 201/2, 202/18, 202/20, 202/11, 202/12, 276/1, 277/3,...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 40/5, 150 położonych w miejscowości Maków.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą na działce nr ewid: 577/1, 577/3 położonej w miejscowości Odechowiec.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia drogi na działce

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 23/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa miejsc parkingowych przy SP ZOZ w Skaryszewie wraz z odwodnieniem na działce nr ewid: 3898 położonej w miejscowości Skaryszew.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 22/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 509/2, 509/1, 508/1, 508/2, 393 położonych w miejscowości Maków Nowy.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 21/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV wraz z oświetleniem wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i Skaryszewie.

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121,50,650)