Obwieszczenia, Ogłoszenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie - zebranie Gminnej Rady Sportu

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie organizuje zebranie Gminnej Rady Sportu, które odbędzie się 11.09.2018 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie (pokój 19).

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. gruntu: 274, 273/2, 272/4, 271/2, 269/2 ,268/2, 267/2, 266/2, 265/4, 264/2, 263/4, 262/2, 261/3, 259/5, 259/1, 258, 257, 256, 255, 254/2, 252, 251/2, 250/2, 245, 40 w miejscowości Chomentów Puszcz ...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid. gruntu 1960 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach nr ewid: 297/6, 297/12, 298, 326/12, 1102/2, 1102/3, 1102/4, 1102/5, 1102/6, 1102/7, 1102/8, 1102/9, 1102/10, 1102/11, 1102/12, 1102/13, 1102/14, 1102/15, 1102/16, 1102/17 położonych w miejscowości...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. gruntu: 71/1, 160, 183 w miejscowości Huta Skaryszewska

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Wyłożenie do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, ogłasza konsultacje społeczne w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa napowietrznej stacji transformatorowej 15/0.4, linii zasilającej SN kablowej oraz przyłącza kablowego w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. gruntu: 204, 225/1, 226/1, 232/1, 236/4, 698/20, 689/23, 698/14, 239/7, 242/5, 244/1, 246/1, 248/1, 250/1,...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa linii elektroenergetycznej kablowej 15kV średniego napięcia ze złączem kablowym na działkach nr ewid. gruntu: 6/2, 6/4, 55/1

DECYZJA

Decyzja dot. nieruchomości w miejscowowści ZALESIE