Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 01/20 o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa oświetlenia drogowego na działce nr ewid. gruntu: 298 położonej w miejscowości Bogusławice.

Informacja o zamiarze wydobycia kopaliny (piasku i/lub żwiru) na własne potrzeby.

Informacja oraz wzór zawiadomienia o zamiarze wydobycia kopaliny (piasku i/lub żwiru) na własne potrzeby.

Obwieszczenie - Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: dwuetapowej rozbudowe budynku inwentarskiego - obory- wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Obwieszczenie

Obwieszczenie WOOŚ-II.420.338.2019.TR.3. Dotyczy przedsięwzięcia Port Lotniczy w Radomiu.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. gruntu: 799, 811 położonych w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa oświetlenia drogowego na działce nr ewid. gruntu: 298 położonej w miejscowości Bogusławice

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 48/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø40mm na działce nr ewid. gruntu: 596/9 położonej w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzja nr 47/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø63mm na działkach nr ewid. gruntu: 1169/15, 1169/20 położonych w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 46/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø40mm na działce nr ewid. gruntu: 221/1 położonych w miejscowości Makowiec

Obwieszczenie - Wody Polskie

Udzielenie pozwoleń wodnoprawnych dla Gminy Miasta Radom