Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz, w którym mowa: Nieruchomość gruntowa rolna, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 2110/2 o pow. 0,9648ha, położona w obrębie Skaryszew Miasto, gmina Skaryszew, przeznaczona jest do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat....

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci gazowej na części działek położonych w miejscowości Skaryszew

OBWIESZCZENIE

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania dla zamierzenia: budowa sieci gazowej ś/c DN63 PE na działkach nr ewid. gruntu: 63, 69/1 położonych w miejscowości Skaryszew

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 14/17 o umorzeniu postępowania administracyjnego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gruntu: 177/4, 177/3, 176/10, 176/9, 176/8, 176/7, 175/4, 175/3 położonych w miejscowości Sołtyków

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farm fotowoltaicznych w miejscowości Dzierzkówek Nowy

Zawiadomienie - Wojewoda Mazowiecki

Zawiadomienie SPN-R.7533.13.3.2020.LH Wojewoda Mazowiecki

Zawiadomienie - Wojewoda Mazowiecki

Zawiadomienie SPN-R.7533.15.2.2020.LH Wojewoda Mazowiecki

Zawiadomienie - Wojewoda Mazowiecki

Zawiadomienie SPN-R.7533.15.3.2020.LH Wojewoda Mazowiecki

Owieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie SPN-R.7533.49.2019.AZ Wojewoda Mazowiecki.pdf

Zawiadomienie - Samorządowe Kolegium Odwolawcze

Zawiadomienie SKO.ŚU.4113.15.722.2020 Samorządowego Kolegium Odwoławczego