Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 19/20 o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci gazowej ś/c DN63 PE na działkach nr ewid. gruntu: 63, 69/1 położonych w miejscowości Skaryszew

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. gruntu: 257/1, 350/1, 350/11 położonych w miejscowości Sołtyków

I ustny przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza: I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: 1. Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 2213/4 o pow. 3,8325ha, położonej w miejscowości Skaryszew, przy ul. Twarogowej. Cena wywoławcza: 1 130 000 zł

OBWIESZCZENIE

w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odechowiec.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 18/20 o ustaleniu ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa budynku zaplecza techniczno-sanitarnego dla istniejących boisk sportowych, budowa boiska do piłki plażowej, budowa placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 1265 położonej w miejscowości Skaryszew.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 17/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: spięcie wodociągu w ul. Witkacego w Radomiu z wodociągiem w miejscowości Sołtyków na działkach nr ewid. gruntu: 56, 99 położonych w Radomiu oraz na działkach nr ewid. gruntu: 179, 180/1, 180/2, 181/1, 181/2, 182/4, 182/3, 183/1, 183/2,...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzjinr 16/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa bulwaru wraz z urządzeniem terenów zielonych w skład którego wchodzić będą ciągi piesze, oświetlenie, mała architektura oraz monitoring na działce nr ewid. gruntu 972/5 oraz na części działek nr ewid. 1254/5, 1252, 1250/2,...

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RIŚ.6220.8.2020.KŁ

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na części działek nr ewid. gruntu: 635, 737/1, 737/2, 736/2 położonych w miejscowości Maków.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej na części działek nr ewid. gruntu: 527/3, 527/20 położonych w miejscowości Maków Nowy.