Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie - Decyzja Starosty

Decyzja Starosty Radomskiego GKN-III.6821.12.2018 z dnia 18 październik 2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

IV ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzja nr 41/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 853/1, 4233/4 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzja nr 40/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 814/9 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzja nr 39/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 4243/1, 3801/1, 3803, 817/1 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzja nr 38/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 538, 534/4, 536/12 w miejscowości Maków Nowy

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzja nr 37/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa budynku remizo - świetlicy na działce nr ewid. gruntu: 152 w miejscowości Zalesie

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzja nr 36/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid: 127/2 położonej w miejscowości Maków

Informacja - zgromadzenie publiczne

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że w dniu 05.10.2018r. do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Cel zgromadzenia: doprowadzenie do zamknięcia targowiska dla koni ,,Wstępy” w Skaryszewie. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 13.10.2018 od godz. 12:00 do godz....

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

W imieniu Gminy Skaryszew informuje, że na terenie gminy Skaryszew, powiat radomski planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi gminnej 351005W Sołtyków - Makowiec na odcinku o długości 1,205 km.