Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gruntu: 3905, 4101, 1221/7, 1220/15, 1220/12 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ewid. gruntu: 819 w miejscowości Skaryszew

Otwarty konkurs ofert i zapraszenie do składania ofert

Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie zgodnie z art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na zadania: DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OCHRONIE I PROMOCJI ZDROWIA

Ogłoszenie na kadydata do komisji konkursowej

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert, które będą złożone do konkursu ogłoszonego w dniu 30.11.2018 r. na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa ulicy Jaśminowej w Skaryszewie na działkach nr ewid: 4096, 1244/12, 4107/1.

Ogłoszenie

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego od XI 2018 r., wynosi 630,01 zł miesięcznie na jedno dziecko.

Ogłoszenie - Decyzja Starosty

Decyzja Starosty Radomskiego GKN-III.6821.12.2018 z dnia 18 październik 2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

IV ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzja nr 41/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 853/1, 4233/4 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzja nr 40/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 814/9 w miejscowości Skaryszew