Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa oświetlenia drogowego na działce nr ewid. gruntu: 298 położonej w miejscowości Bogusławice

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 48/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø40mm na działce nr ewid. gruntu: 596/9 położonej w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzja nr 47/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø63mm na działkach nr ewid. gruntu: 1169/15, 1169/20 położonych w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 46/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø40mm na działce nr ewid. gruntu: 221/1 położonych w miejscowości Makowiec

Obwieszczenie - Wody Polskie

Udzielenie pozwoleń wodnoprawnych dla Gminy Miasta Radom

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Obwieszczenie z dnia 28 listopada 2019 roku znak: WOOŚ-II.420.2018.MBR.14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi gminnej nr 351014W Tomaszów - Niwa Odechowska, odcinek od km 0+000 do km 2+011.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci gazowej ś/c DN63 i DN40 PE na działkach nr ewid. gruntu: 77/1, 75/2, 75/1, 74, 73/12, 72/12, 71, 60/3, 50, 25/1, 26/3, 53/5 położonych w miejscowości Maków oraz na działkach nr ewid. gruntu: 609/2, 617, 613/5, 613/4, 613/9, 613/3, 613/2, 610, 611/1, 6 ...

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA ROK 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Skaryszew na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz.688 z poźn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 167/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacj

Zmiana godzin pracy Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie

Uwaga! Zmiana godzin pracy Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2020 r. zostają zmienione godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie. Urząd będzie pracował w następujących godzinach: Poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00 Wtorek – Piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30 &nb ...