Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 32/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach nr ewid: 297/6, 297/12, 298, 326/12, 1102/2, 1102/3, 1102/4, 1102/5, 1102/6, 1102/7, 1102/8, 1102/9, 1102/10, 1102/11, 1102/12, 1102/13, 1102/14, 1102/15, 1102/16, 1102/17 położonych...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 853/1, 4233/4 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 814/9 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 4243/1, 3801/1, 3803, 817/1 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 538, 534/4, 536/12 w miejscowości Maków Nowy

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa budynku remizo - świetlicy na działce nr ewid. gruntu: 152 w miejscowości Zalesie.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid: 127/2 położonej w miejscowości Maków

Protokół nr1/2018 z zebrania Gminnej Rady Sportu

W dniu 11.09.2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Sportu kadencji 2018-2022, któremu przewodniczył w zastępstwie burmistrza miasta i gminy Skaryszew, inspektor Rafał Karolak. Rada przyjęła porządek zebrania, który przedstawiał się następująco: Wybór władz Gminnej Rady Sportu kadencja 2018-2022 Opracowanie...

Ogłoszenie - Zaproszenie do przedstawienia oferty

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie prosi o przedstawienie oferty z podaniem ceny i terminu wykonania rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Huta Skaryszewska, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 36/3, 36,5 z nieruchomością sąsiednią nr 36/4, 36/6. RIM.6830.41.2.2018.KP Sprawę prowadzi Pan Krzysztof Podkowiński pok. 2a, tel....

Ogłoszenie - Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących Programu współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z rganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.