Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie - Decyzja Starosty - uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w miejscowości Tomaszów gmina Skaryszew

Ogłoszenie - Decyzja Starosty - uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w miejscowości Tomaszów gmina Skaryszew. Działka numer 230 i 241.

OGŁOSZENIE - SPOTKANIE BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że w dniu 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej w Makowcu odbędzie się spotkanie dotyczące "Budowy drogi ekspresowej S12 na odciunku węzeł Radom Południe (z węzłem) - Puławy (węzeł "Bronowice" na obwodnicy Puław)".

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 14/18 o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa drogi gminnej Odechów ”Gawroniec” –Wólka Twarogowa na działkach nr ewid: 947/2, 179/6, 180 położonych w miejscowości Wólka Twarogowa oraz na działce nr 14/2 położonej w miejscowości Odechów

Ogłoszenie

Ogłoszenie - ustny przetarg

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 610, 611/5 położonych w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid: 385/2 położonej w miejscowości Makowiec

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa oświetlenia sięgaczy ul. Drzymały w Radomiu na działkach nr ewid. gruntu 46, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 45/6,26/7, 27, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 97/2, 97/12 w obrębie geodezyjnym 0170, arkusz 168, 169 w Radomiu.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzjinr 13/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 221, 204/2, 225/1, 226/1, 226/2, 224/2, położonych w miejscowości Maków Nowy

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 12/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia drogi na działkach nr ewid: 800; 4113/2; 769/6;768/2; 767/2; 766/2; 765/2; 764/2; 763/2; 762/2; 761/3; 760/3; 758/3; 757/3; 756/3; 755/3; 619/1, położonych w m-ci...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 11/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia drogi na działkach nr ewid: 119/18, 120/9, 227; 120/12; 231/1; 197/9; 199/10; 200/3; 200/5; 201/5; 201/3; 205/5; 198/44; 198/42; 202/16; 202/14; 202/12; 198/40;...