Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204, 2348; z 2019r. poz. 270, 492, 801, 1309).

Obwieszczenie

Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Obwieszczenie - zawiadomienie

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie 18 indywidualnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem w Skaryszewie"

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu z dnia 5 września 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla Powiatu Radomskiego w zwiazku z realizacją inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3540W Parznice - Skaryszew".

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 2 września 2019 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie 15 indywidualnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem na działkach...

Zawiadomienie - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Dotyczy budowy cywilnego portu lotniczego w Radomiu na terenie funkcjonującego lotniska wojskowego Radom-Sadków

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 35/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa bulwaru wzdłuż rzeki Kobylanki wraz z oświetleniem na częściach działek nr ewid. gruntu: 594/1, 972/5, 992/1, 1250/2, 1252, 1254/5, 1265, 1268, 1272, 1275, 1278/2, 1278/3, 1281, 1284, 1287, 1290, 1293, 1296/1, 1302/1, 1305/1, 1311, 1314, 1317, 1320,...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 34/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø63mm (10kPa – 0,5MPa) na działkach nr ewid. gruntu: 4113/2, 769/6, 768/2, 767/2, 766/2, 765/2, 764/2, 763/2, 762/2 położonych w miejscowości Skaryszew

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 4

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 33/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø40mm na działce nr ewid. gruntu: 325/10 położonej w miejscowości Makowiec