Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 20/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa ulicy Reymonta w Skaryszewie na działkach nr ewid: 1095, 1112/1

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 19/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa bramki rozłącznikowej średniego napięcia, linii kablowej średniego napięcia, stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej niskiego napięcia, złącza ZKP na działkach nr ewid. gruntu 1761, 1722/2, 1813, 1762, 1763, 1764, 1765/2, 1765/1, 1766,...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 18/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: BUDOWA CENTRUM KULTURY, REKREACJI I SPORTU wraz z infrastrukturą na części działki nr ewid: 1265 położonej w miejscowości Skaryszew.

Ogłoszenie - w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

W sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 509/2, 509/1, 508/1, 508/2, 393 położonych w miejscowości Maków Nowy.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa miejsc parkingowych przy SP ZOZ w Skaryszewie wraz z odwodnieniem na działce nr ewid: 3898 położonej w miejscowości Skaryszew.

Ogłoszenie - Decyzja Starosty

GKN.III.6821.2.2018 Uznać za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w miejscowości Kłonowiec Kurek gmina Skaryszew powiat radomski województwo mazowieckie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 138 o powierzchni 0,21 ha.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2018 roku o wydaniu decyzji Nr 81/R/2018 z dnia 24.04.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego na wniosek Polskiej Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa dla inwestycji pn.: „ budowa obiektu ruchu lotniczego polegająca na budowie obiektu...

Informacja

Na stronie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu (adres: http://pzd-radom.finn.pl/bipkod/16424543 w zakładce konsultacje) została zamieszczona dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 3543W Bujak- Dzierzkówek z zaproszeniem do uczestniczenia w konsultacjach prowadzonych drogą elektroniczną do 15 maja 2018...

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów – Polany na odcinku od km 1+500 do km 6+744,64 o długości L=5 244,64m na terenie gmin Kowala i Skaryszew