Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Obwieszczenie -Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

OBWIESZCZENIE

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odechowiec.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 20/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej na części działek nr ewid. gruntu 2478/3, 1695, 2045, 2050, 2052, 2053, 2060, 2059, 2061, 2062/2, 2062/3, 2064/1, 2064/2, 2067 położonych w miejscowości Skaryszew

Zawiadomienie - RIŚ.6220.6.2020.KŁ

RIŚ.6220.6.2020.KŁ - zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farm fotowoltaicznych w Dzierzkówku Nowym " że w dniu 26 czerwca 2020 roku wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą...

OBWIESZCZENIE

SKO.ŚU.4113.15.722.2020. Obwieszczenie SKO o wydaniu decyzji stwierdzającej nieważność decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 wraz z infrastrukturą techniczną i zasileniem energetycznym na działce nr ewid. gruntu: 6/4 położonej w miejscowości Janów

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że w dniu 25.06.2020r. do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Cel zgromadzenia: uczczenie pamięci żołnierzy 4 DP im. J. Kilińskiego, zabitych dn. 18 lipca 1946r. w zasadzce zorganizowanej przez oddział NKWD ,,Igły”. Zgromadzenie...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 19/20 o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci gazowej ś/c DN63 PE na działkach nr ewid. gruntu: 63, 69/1 położonych w miejscowości Skaryszew

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. gruntu: 257/1, 350/1, 350/11 położonych w miejscowości Sołtyków

I ustny przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza: I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: 1. Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 2213/4 o pow. 3,8325ha, położonej w miejscowości Skaryszew, przy ul. Twarogowej. Cena wywoławcza: 1 130 000 zł