Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, informuje iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych "GĘBARZÓW" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 0,2 MPV"w miejscowowści Gębarzów.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø90mm i PE Ø40 na działkach nr ewid. gruntu: 1160, 1163/15, 1158/31, 1158/28, 1158/30, 1158/32, 1158/34, 1158/36, 1158/38, 1163/16, 1162/1

Informacja - Zgromadzenie Publiczne

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że w dniu 1.08.2019r. do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Cel zgromadzenia: upamiętnienie pomordowanych w 1944 r. przez okupantów hitlerowskich mieszkańców wsi Podsuliszka. Zgromadzenie odbędzie się w dniu...

Obwieszczenie

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 28/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci wodociągowej DN 110 PE na części działki nr ewid. 28/2 położonych w miejscowości Janów, gm. Skaryszew

Obwieszczenie - Komisji Okręgowej nr. 214 w Skaryszewie

Okręgowa Komisja Wyborcza nr. 214 w Skaryszewie podjęła Uchwałę o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia głosowania.

I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż

I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu - Decyzja z dnia 01 lipca 2019r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3543W Bujak - Dzierzkówek"

Decyzja z dnia 01 lpica 2019r. znak: WA.ZUZ.4.421.3.96.2018.2019.MG wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3543W Bujak - Dzierzkówek". Kopia...

Zawiadomienie - obwieszczenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 3540W Parznice - Skaryszew.

Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 5 lipca 2019 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej nr 351005W Relacji Sołtyków - Makowiec

Obwieszczenie Starosty Radomskiego BA.6740.790.2019 z dnia 5.07.2019r. o wydaniu decyzji nr 1635.2019 z dnia 04.07.2019r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegajacej na budowie drogi gminnej nr 351005W relacji Sołtyków - Makowiec na terenie gminy Skaryszew, odcinek o długości