Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia na części działek nr ewid. gruntu 26, 233/1 położonych w miejscowości Makowiec

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø90mm i PE Ø40 na działkach nr ewid. gruntu 257/1 położonej w miejscowości Sołtyków.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø90mm i PE Ø40 na działkach nr ewid. gruntu: 1160, 1163/15, 1163/16, 1162/1, 1158/31, 1158/28, 1158/30,1158/32,1158/34,1158/36,1158/38 położonych w miejscowości Skaryszew.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Inormacja

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa trzech domków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą"

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa przyłącza kablowego SN i NN oraz stacji transformatorowej napowietrznej SN/NN na części działek nr ewid. gruntu: 38, 39, 213/1, 229, 20 położonych w miejscowości Wólka Twarogowa

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci gazowej ś/c DN40 PE na części działek nr ewid. gruntu: 527/3, 834/1, 527/20 położonych w miejscowości Maków Nowy

Informacja - spotkanie

Spotkanie informacyjne dotyczące nowego programu ochrony powietrza.

Informacja

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 4.03.2020r. do 24.03.2020r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zawiadamia się byłych właścicieli nieruchomości przeznaczonych...

Obwieszczenie

O wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Znak Sprawy SKO.ŚU.115.2894.2019