Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie -zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie -zawiadomienie o wydaniu postanowienia. RŚP.6220.6.2019

Zawiadomienie

Zgodnie z zarządzeniem nr 77/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Modrzejowice - Informuje, że: zebranie wyborcze celem dokonania wyboru Sołtysa odbędzie się w dniu 18 sierpnia (wtorek) 2020 r. o godzinie 18:00 w Świetlicy remizy OSP w Modrzejowicach

Decyzja Starosty Radomskiego

Decyzja Starosta Radomski GKN.III.6821.8.2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy fotowoltaicznej na działce o nr ew. 2000 w Skaryszewie

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy fotowoltaicznej w miejscowości Zalesie

Obwieszczenie

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 22/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na części działek nr ewid. gruntu: 635, 737/1, 737/2, 736/2 położonych w miejscowości Maków.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 21/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej na części działek nr ewid. gruntu: 527/3, 527/20 położonych w miejscowości Maków Nowy.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odechowiec i Kłonowiec Koracz.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa bulwaru wraz z urządzeniem terenów zielonych w skład którego wchodzić będą ciągi piesze, oświetlenie, mała architektura oraz monitoring na działce nr ewid. gruntu 972/5 położonej w miejscowości Skaryszew