Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 44/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gruntu: 40/5, 150, 153/13, 153/14 w miejscowości Maków

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 43/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa ulicy Jaśminowej na działkach nr ewid: 4096, 1244/12, 4107/1 w miejscowości Skaryszew

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Skaryszew na 2019 r.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach nr ewid. gruntu: 194/4, 237, 243, 244/2, 234, 230/2, 236 w miejscowości Maków

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gruntu: 3905, 4101, 1221/7, 1220/15, 1220/12 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ewid. gruntu: 819 w miejscowości Skaryszew

Otwarty konkurs ofert i zapraszenie do składania ofert

Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie zgodnie z art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na zadania: DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OCHRONIE I PROMOCJI ZDROWIA

Ogłoszenie na kadydata do komisji konkursowej

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert, które będą złożone do konkursu ogłoszonego w dniu 30.11.2018 r. na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa ulicy Jaśminowej w Skaryszewie na działkach nr ewid: 4096, 1244/12, 4107/1.

Ogłoszenie

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego od XI 2018 r., wynosi 630,01 zł miesięcznie na jedno dziecko.