Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie - Starosty Radomskiego

BA.6740.1067.2017/2018 Z DNIA 19 LIPCA 2018 r. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Janów na terenie gminy Skaryszew, odcinek o długości L=82,00 mb

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 246, o pow. 0,0900ha, położonej w miejscowości Odechów

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 27/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia drogi na działce nr ewid: 1343 położonej w m-ci Skaryszew (ul. Bogusławska)

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 26/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą na działce nr ewid: 577/1, 577/3 położonej w miejscowości Odechowiec.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 25/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 40/5, 150 położonych w miejscowości Maków.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 326/12, 1102/2, 1102/1 położonych w miejscowości Makowiec

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

Obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2018 r. o ponownym rozpatrywaniu wniosku z dnia 01.08.2016 r. złożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew w czasie uchylonej decyzją Wojewody Mazowieckiego dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w...

Informacja - zgromadzenie publiczne

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że w dniu 19.06.2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Cel zgromadzenia: uczczenie pamięci żołnierzy 4 DP im. J. Kilińskiego, zabitych dnia 18 lipca 1946 r. w zasadzce zorganizowanej przez oddział NKWD "Igły". Zgromadzenie...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 24/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. gruntu: 188/6, 188/5, 195/5, 195/3, 197/1, 395/4, 395/3, 200/2, 200/1, 88, 156/1, 156/2, 260/1, 261/1, 202/28, 257/1, 201/2, 202/18, 202/20, 202/11, 202/12, 276/1, 277/3,...