Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa budynku zaplecza techniczno-sanitarnego dla obsługi planowanego bulwaru wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 1265 położonej w miejscowości Skaryszew.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. gruntu 379 położonej w miejscowości Sołtyków.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 07/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka technicznego wodociągu w miejscowości Modrzejowice łączącego ujęcie wody w Tomaszowie z wodociągiem zasilanym z ujęcia w gminie Wierzbica na części działek nr ewid. gruntu: 244, 5/32 położonych w miejscowości Modrzejowice.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 06/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej ś/c DN63 PE na działkach nr ewid. gruntu: 638/9, 638/10, 638/11 położonych w miejscowości Maków

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 marca 2020r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 marca 2020r. znak sprawy: WOOŚ-II.420.484.2018.MBR.17 zawiadamiające, że strony przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwz

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia na części działek nr ewid. gruntu 26, 233/1 położonych w miejscowości Makowiec

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø90mm i PE Ø40 na działkach nr ewid. gruntu 257/1 położonej w miejscowości Sołtyków.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø90mm i PE Ø40 na działkach nr ewid. gruntu: 1160, 1163/15, 1163/16, 1162/1, 1158/31, 1158/28, 1158/30,1158/32,1158/34,1158/36,1158/38 położonych w miejscowości Skaryszew.