Obwieszczenia, Ogłoszenia (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zmiana godzin pracy Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie

Uwaga! Zmiana godzin pracy Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2020 r. zostają zmienione godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie. Urząd będzie pracował w następujących godzinach: Poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00 Wtorek – Piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30 &nb ...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Obwieszczenie z dnia 28 listopada 2019 roku nr WOOŚ-II.420.484.2018.MBR.13 w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pn.: Budowa drogi gminnej nr 351014W Tomaszów - Niwa Odechowska, odcinek od km 0+000 do km 2+011km

OTWARTY KONKURS OFERT

OTWARTY KONKURS OFERT PN.: "KULTURA DLA WSZYSTKICH"

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 45/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø63mm (10kPa-0,5Mpa) na działkach nr ewid. gruntu: 1356/1, 1360/3, 1360/19, 1360/34, 1337/2, 1337/1, 1343, 1344/3, 1355 położonych w miejscowości Skaryszew.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 44/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa kablowej linii oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. gruntu: 60/1, 60/4, 179, 49/1, 48/5, 48/6, 48/4, 47/6, 47/4, 47/3, 46/1, 46/2, 45/1, 44/1, 44/2, 43/2, 43/1, 42/1 położonych w miejscowości Sołtyków.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 43/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 mm na działkach nr ewid. gruntu: 4097, 1258/5, 1258/17, 1259/4, 1260/4 1261/4, 1262/9 położonych w miejscowości Skaryszew.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 42/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø40mm i 63mm (10kPa-0,5Mpa) na działkach nr ewid. gruntu: 140/3, 140/4, 170, 191/21, 191/22, 192/2, 193/19, 193/23, 194/4, 237, 243, 244/2

Informacja

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 11 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą.

Obwieszczenie - Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości informacje iż w dniu 22.11.2019 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego.

Obwieszczenie - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Projekt uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami