Obwieszczenia, Ogłoszenia (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu z dnia 26 września 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla Gminy Miasta Radom

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 26 września 2019 roku WA.ZUZ.4.421.3.111..2019.MG w sprawie udzieleń pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa ulicy Szeroka Droga w Radomiu wraz z oświetleniem i odwodnieniem"

Obwieszczenie

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych. PZ-PI-I.721.6.2019.SK

Zawiadomienie - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

dotyczy budowy cywilnego portu lotniczego w Radomiu na terenie funkcjonującego lotniska wojskowego Radom-Sadkow

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 39/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa kablowej linii oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. gruntu: 513/1, 513/5, 512/5, 512/8, 512/10, 509/2, 506/2, 503/2, 500/2, 497/2, 494/4, 491/2, 488/2, 485/2, 482/2, 479/2, 476/2, 473/2, 470/1, 460/2, 457/2, 454/2, 451/2, 449/2, 446/2, 444/3,...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204, 2348; z 2019r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 18.11.2019r. do 9.12.2019r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zawiadamia...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø63mm (10kPa-0,5Mpa) na działkach nr ewid. gruntu: 1356/1, 1360/3, 1360/19, 1360/34, 1337/2, 1337/1, 1343, 1344/3, 1355 położonych w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa kablowej linii oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. gruntu: 60/1, 60/4, 179, 49/1, 48/5, 48/6, 48/4, 47/6, 47/4, 47/3, 46/1, 46/2, 45/1, 44/1, 44/2, 43/2, 43/1, 42/1 położonych w miejscowości Sołtyków

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 mm na działkach nr ewid. gruntu: 4097, 1258/5, 1258/17, 1259/4, 1260/4 1261/4, 1262/9 położonych w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø40mm i 63mm (10kPa-0,5Mpa) na działkach nr ewid. gruntu: 140/3, 140/4, 170, 191/21, 191/22, 192/2, 193/19, 193/23, 194/4, 237, 243, 244/2 położonych w miejscowości Maków

Ogłoszenie

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza iż podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2019 r., wynosi 8873,47 zł na jedno dziecko.