Obwieszczenia, Ogłoszenia (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja - Zgromadzenie Publiczne

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że w dniu 1.08.2019r. do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Cel zgromadzenia: upamiętnienie pomordowanych w 1944 r. przez okupantów hitlerowskich mieszkańców wsi Podsuliszka. Zgromadzenie odbędzie się w dniu...

Obwieszczenie

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 28/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci wodociągowej DN 110 PE na części działki nr ewid. 28/2 położonych w miejscowości Janów, gm. Skaryszew

Obwieszczenie - Komisji Okręgowej nr. 214 w Skaryszewie

Okręgowa Komisja Wyborcza nr. 214 w Skaryszewie podjęła Uchwałę o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia głosowania.

I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż

I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu - Decyzja z dnia 01 lipca 2019r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3543W Bujak - Dzierzkówek"

Decyzja z dnia 01 lpica 2019r. znak: WA.ZUZ.4.421.3.96.2018.2019.MG wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3543W Bujak - Dzierzkówek". Kopia...

Zawiadomienie - obwieszczenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 3540W Parznice - Skaryszew.

Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 5 lipca 2019 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej nr 351005W Relacji Sołtyków - Makowiec

Obwieszczenie Starosty Radomskiego BA.6740.790.2019 z dnia 5.07.2019r. o wydaniu decyzji nr 1635.2019 z dnia 04.07.2019r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegajacej na budowie drogi gminnej nr 351005W relacji Sołtyków - Makowiec na terenie gminy Skaryszew, odcinek o długości

Informacja - Zgromadzenie Publiczne

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że w dniu 26.06.2019r. do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Cel zgromadzenia: uczczenie pamięci żołnierzy 4 DP im. J. Kilińskiego, zabitych dn. 18 lipca 1946r. w zasadzce zorganizowanej przez oddział WIN ,,Igły”. Zgromadzenie...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 26/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa spięcia wodociągu na działkach nr ewid. gruntu: 191/13, 191/20, 191/19, 192/2, 198/36, 202/13 położonych w miejscowości Janów oraz na działkach nr ewid. gruntu: