Obwieszczenia, Ogłoszenia (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 2 września 2019 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie 15 indywidualnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem na działkach...

Zawiadomienie - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Dotyczy budowy cywilnego portu lotniczego w Radomiu na terenie funkcjonującego lotniska wojskowego Radom-Sadków

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 35/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa bulwaru wzdłuż rzeki Kobylanki wraz z oświetleniem na częściach działek nr ewid. gruntu: 594/1, 972/5, 992/1, 1250/2, 1252, 1254/5, 1265, 1268, 1272, 1275, 1278/2, 1278/3, 1281, 1284, 1287, 1290, 1293, 1296/1, 1302/1, 1305/1, 1311, 1314, 1317, 1320,...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 34/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø63mm (10kPa – 0,5MPa) na działkach nr ewid. gruntu: 4113/2, 769/6, 768/2, 767/2, 766/2, 765/2, 764/2, 763/2, 762/2 położonych w miejscowości Skaryszew

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 4

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 33/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø40mm na działce nr ewid. gruntu: 325/10 położonej w miejscowości Makowiec

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 32/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø40mm na działkach nr ewid. gruntu: 53/1, 63 położonych w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 31/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø63mm na działce nr ewid. gruntu: 1374/5 położonych w miejscowości Skaryszew

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, informuje iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych "GĘBARZÓW" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 0,2 MPV"w miejscowowści Gębarzów.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø90mm i PE Ø40 na działkach nr ewid. gruntu: 1160, 1163/15, 1158/31, 1158/28, 1158/30, 1158/32, 1158/34, 1158/36, 1158/38, 1163/16, 1162/1