Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała nr XII/90/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 lipca 2019r.

Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały budzetowej na 2019r.

Uchwała nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 czerwca 2019r.

Uchwała Nr XI/89/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szlkole Podstawowej w Chomentowie Puszcz.

Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 czerwca 2019r.

Uchwała Nr XI/88/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew.

Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 czerwca 2019r.

Uchwała Nr XI/87/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018r.

Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 czerwca 2019r.

Uchwała Nr XI/86/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skaryszew za 2018r.

Uchwała nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 czerwca 2019r.

Uchwała Nr XI/85/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew za 2018r.

Uchwała nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 czerwca 2019r.

Uchwała Nr XI/84/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2019-2025

Uchwała nr XI/83/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 czerwca 2019r.

Uchwała Nr X/83/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na rok 2019.

Uchwała nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019r.

Uchwała Nr X/82/2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy.

Uchwała nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019r.

Uchwała Nr X/81/2019 z dnia 29 maja 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta i Gmuiny Skaryszew.