Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2018r

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skaryszewie.

Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2018r

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w SAkaryszewie.

Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2018r

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz ds. Samorzadu Rady Miejskiej w Skaryszewie.

Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2018r

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego Rady Miejskiej w Skaryszewie.

Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2018r

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Skaryszewie.

Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2018r

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skaryszewie.

Uchwała nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 listopada 2018r

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skaryszewie

Uchwała nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 listopada 2018r

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skaryszewie.

Uchwała nr: XLII/369/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 października 2018r

Uchwała w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Skaryszew.