Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała nr XV/111/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 21 października 2019r.

w sprawie uchylenia w części uchwały nr XIX/103/2019 z dnia 27 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

Uchwała nr XIV/110/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r.

Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta i Gminy Skaryszew.

Uchwała nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r.

Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew.

Uchwała nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r.

Uchwała Nr XIV/108/2019 w sprawei wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzkówku Starym, udziału w wysokości 1/3 do nieruchomości położonych w miejscowości Dzierzkówek Stary, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 279/3 i nr 280 o łącznej pow.0,1000ha

Uchwała nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r.

Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy.

Uchwała nr XIV/106/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r.

Uchwała Nr XIV/106/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Skaryszewie.

Uchwała nr XIV/105/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r.

Uchwała Nr XIV/105/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023

Uchwała nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r.

Uchwała Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2019-2025

Uchwała nr XIV/103/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r.

Uchwała Nr XIV/103/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy.