Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2019r.

w sprawie ustalenia planu budżetu Gminy Skaryszew na rok 2019.

Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/40/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019r.

w sprawie zmkiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/39/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.

Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/38/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/37/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.

Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/36/2018r. z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.

Uchwała nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie opłaty za gosdpodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomiości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.