Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.

Uchwała nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojjemności.

Uchwała nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew.

Uchwała nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew.

Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Skaryszew.

Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Skaryszewie.

Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie na 2019 rok.

Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujetego w wykazie.

Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w srawie zmiany Uchwały Budzetowej na rok 2018