Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew.

Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2019r.

Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Skaryszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie.

Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2018 do budzetu Gminy w Skaryszewie.

Uchwała nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019

Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2019r.

w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego "Wstępami" odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek i wtorek Wielkiego Postu.

Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2019r.

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Skaryszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im.Jana Pawła II w Skaryszewie

Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2019r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025

Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2019r.

w sprawie ustalenia planu budżetu Gminy Skaryszew na rok 2019.

Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/40/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.