Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wprowadź tytuł dokumentu

Informacja o zakazie uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Skaryszew.

Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1.Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4039 o pow. 0,1292ha, położonej w Skaryszewie, przy ul. Czeremchowej Cena wywoławcza:

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego".

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. B. Piaseckiego, ul. Kopernika, ul. M. Konopnickiej i ciekiem wodnym od strony południowej w Skaryszewie.

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 tekst. jedn.) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 27.05.2015r. do 16.06.2015r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zawiadamia...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 tekst. jedn.) 1.Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji...

Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu

w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników w kadencji 2016-2019.

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 16 czerwca 2015r. Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego za dzień 15 sierpnia 2015r. oraz za dzień 26 grudnia 2015r