Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 19/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: utwardzenie miejsc postojowych i dojazdu przeciwpożarowego, budowa bramy przeciwpożarowej w ogrodzeniu cmentarnym, budowa oświetlenia na części działki nr ewid:1057/2 położonej w miejscowości Skaryszew

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN na działkach nr ewid:303, 304, 305, 306/1, 306/2, 306/3, 307, 308, 309/1, 309/2, 309/3, 275/1, 275/2, 275/3, 276, 284/1, 284/2, 284/3, 285/1, 285/2, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 288/3, 289/1, 289/2,...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu zmianowym nie wyższym niż1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi w m-ci Bogusławice

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej na działkach nr ewid: 4237/1, 1351/6, 1351/10, 1351/11 położonych w miejscowości Skaryszew.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa kablowej linii o napięciu zmianowym nie wyższym niż 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi (ul. Asnyka) w m-ci Skaryszew na działce nr ewid: 1125 w miejscowości Skaryszew

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa kablowej linii o napięciu zmianowym nie wyższym niż 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi (ul. Modrzewiowa) w m-ci Skaryszew na działkach nr ewid: 4007/1, 4087, 4096, 4107/1, 1246/17, 1246/5, 4097, 1258/9 w miejscowości Skaryszew.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa kablowej linii o napięciu zmianowym nie wyższym niż 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi ( ul. Kalinowej, ul. Gimnazjalnej) w m-ci Skaryszew na działach nr ewid: 1263/7, 1262/10, 1261/9, 1260/9, 1259/9, 1258/20, 1258/9 i 4097 w miejscowości Skaryszew

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu zmianowym nie wyższym niż 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi w m-ci Kobylany na działkach nr ewid: 185/5, 155 w miejscowoś

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu zmianowym nie wyższym niż 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi ( ul. Ks. Popisa) w m-ci Sołtyków

HARMONOGRAM DYŻURÓW LEŚNICZEGO W 2016 R.

Terminarz dyżurów Leśniczego Pana Adama Kopczyńskiego w 2016r.