Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta i Gminy Skaryszew w dziedzinie sportu i rekreacji, realizowane w roku 2014

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.u. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2014. I.PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY: 1.Organizacje pozarządowe...

OBWIESZCZENIE

w sprawie decyzji nr 04/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla BUDOWY ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w ul. Spacerowej w miejscowości Skaryszew.

OBWIESZCZENIE

w sprawie decyzji nr 03/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ w miejscowości Odechów.

OBWIESZCZENIE

w sprawie decyzji nr 02/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid. gruntów:185/5, 524/4, 184, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 położonych w miejscowości Kobylany. Pliki do pobrania

OBWIESZCZENIE

w sprawie decyzji nr 01/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid. gruntów 338, 339/2 położonych w miejscowości Makowiec.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 23/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Kowalków-Sienno w miejscowościach Odechów i Miasteczko

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 22/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid. gruntów 542/1, 609 położonych w miejscowości Maków Nowy oraz na dzia

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie ogłasza nabór na stanowisko:

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie ogłasza nabór na stanowisko: Asystenta rodziny

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie ogłasza nabór na stanowisko:

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie ogłasza nabór na stanowisko: psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Skaryszewie

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 21/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego