Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: I.Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. z późn. zm.) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 9.04.2014r. do 29.04.2014r. wykazu nieruchomości...

Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług doradcy zawodowego dla beneficjentów projektu pn:.„ Dać Szansę” w 2014roku

Skaryszew dnia 04.03.2014 MGOPS.POKL. 26. 3 .2014.ZP POTENCJALNI WYKONAWCY WG ROZDZIELNIKA ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie z

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczące wynajęcia sali konferencyjnej razem z usługą cateringową i wyposażeniem w ramach projektu Dać Szanse w 2014roku

Skaryszew, dnia 04.03.2014r. MGOPS.POKL. 26. 2 .2014.ZP Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dot. wynajęcia sali konferencyjnej razem z usługą cateringową i wyposażeniem realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie w związku z re

Konkurs na stanowisko dyrektora: PSzP w Modrzejowicach, PSzP w Makowie.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: PSzP w Modrzejowicach, PSzP w Makowie. 1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko...

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

o podjęciu przez Radę Miejską w Skaryszewie uchwały nr XXXII/322/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. B. Piaseckiego, ul. Kopernika, ul. M. Konopnickiej i ciekiem wodnym od strony południowej w Skaryszewie Na podstawie art. 17 pkt 1...

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

o podjęciu przez Radę Miejską w Skaryszewie uchwały nr XXXII/324/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębie działek nr ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec Na podstawie art. 17 pkt 1...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

w sprawie sprzedaży koparki Ostrówek KT 162. Skaryszew, 04 grudnia 2013 r. SEG.2613.1.2013 INFORMACJA W dniu 3 grudnia 2013 r. nastąpiło komisyjne otwarcie ofert na zakup koparki Ostrówek KT 162. Do dnia 29 listopada wpłynęły 2 oferty. Oferta nr 1 DJ.MET. – Józef Olak Ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola Oferowana...

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie udostępnia następujące informacje [zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)]:

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

z dnia 21 listopada 2013 r. Skaryszew, 21 listopada 2013 r. SEG.2613.1.2013