Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkurs na stanowisko dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaryszewie BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaryszewie 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie...

Ogłoszenie o otwartym konkursie z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012

otwarty konkurs Załacznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr 25/2012r. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dla podmiotów uprawnionych na realizacje zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku Ogłoszenie o otwartym...

Konkurs na stanowisko dyrektora

1/ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzkówku Starym 2/ Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 1/ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzkówku Starym 2/ Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która...

Ogłoszenie o II przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4100 o pow. 0,0626 ha, położonej w miejscowości Skaryszew, przy ul. Czeremchowej. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż: Nieruchomości...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 1/ Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowie 2/ Zespołu Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 1/ Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowie 2/...

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 700 o pow. 2,8997 ha, położonej w miejscowości Skaryszew. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: Nieruchomości...

Ogłoszenie o zakazie uprawy maku i konopi

Skaryszew, 08.03.2012r. RPO.6180.91.01.2012.RK MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY SKARYSZEW Urząd Miasta i Gminy Skaryszew przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z 2005r.) na terenie Gminy Skaryszew obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi włóknistych. Skaryszew,...

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE SPORTU

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego dotyczącego działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2012 roku oraz całorocznych. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego...

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4100 o pow. 0,0626 ha, położonej w miejscowości Skaryszew, przy ul. Czeremchowej. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż: Nieruchomości...

Wykaz nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr102,poz.651 z2010r. ze zm.): WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA Burmistrz...