Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 1/ Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowie 2/ Zespołu Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 1/ Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowie 2/...

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 700 o pow. 2,8997 ha, położonej w miejscowości Skaryszew. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: Nieruchomości...

Ogłoszenie o zakazie uprawy maku i konopi

Skaryszew, 08.03.2012r. RPO.6180.91.01.2012.RK MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY SKARYSZEW Urząd Miasta i Gminy Skaryszew przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z 2005r.) na terenie Gminy Skaryszew obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi włóknistych. Skaryszew,...

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE SPORTU

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego dotyczącego działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2012 roku oraz całorocznych. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego...

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4100 o pow. 0,0626 ha, położonej w miejscowości Skaryszew, przy ul. Czeremchowej. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż: Nieruchomości...

Wykaz nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr102,poz.651 z2010r. ze zm.): WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA Burmistrz...

OGŁOSZENIE

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. z późn. zm.) informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 08.02.2012r. do 28.02.2012r. wykazu...

Ogłoszenie otwartego konkursu na zadanie publiczne Miasta i Gminy Skaryszew w dziedzinie sportu i rekreacji, realizowane w I półroczu 2012 oraz całoroczne

Ogłoszenie otwartego konkursu na zadanie publiczne Miasta i Gminy Skaryszew w dziedzinie sportu i rekreacji, realizowane w I półroczu 2012 oraz całoroczne Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.u. Nr 96 poz. 873/ Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty konkurs...