Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 20/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 19/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 18/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 17/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 16/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie

o wyłożeniu do konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skaryszew na lata 2015-2020”.

OBWIESZCZENIE

w sprawie decyzji nr 15/15 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid. gruntów 203, 257/1, 300/4, 202/25, 202/26 położonych w miejscowości Sołtyków.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla BUDOWY ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w ul. Spacerowej w miejscowości Skaryszew.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ na działce nr ewid. 128 położonej w miejscowości Odechów.

6733.20.15-WODOCIĄG Makowiec 338 339.2-obwieszczenie.pdf

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid. gruntów: 185/5, 524/4, 184, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 położonych w miejscowości Kobylany