Obwieszczenia, Ogłoszenia (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 tekst. jedn.) 1.Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji...

Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu

w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników w kadencji 2016-2019.

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 16 czerwca 2015r. Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego za dzień 15 sierpnia 2015r. oraz za dzień 26 grudnia 2015r

Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1.Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1863/5 o pow. 2,2770ha,

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2015R.

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań) Skaryszew dnia, 15 kwietnia 2015r. ZAWIADOMIENIE Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zawiadamia, że zostało rozstrzygnięte postępowanie w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności...

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębie działek nr ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec

Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1.Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 80/7 o pow. 0,3000ha, położonej w miejscowości

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 tekst. jedn.) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 23.03.2015r. do 13.04.2015r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 tekst. jedn.) 1.