Obwieszczenia, Ogłoszenia (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

o wyłożeniu do konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skaryszew na lata 2015-2020”.

OBWIESZCZENIE

w sprawie decyzji nr 15/15 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid. gruntów 203, 257/1, 300/4, 202/25, 202/26 położonych w miejscowości Sołtyków.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla BUDOWY ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w ul. Spacerowej w miejscowości Skaryszew.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ na działce nr ewid. 128 położonej w miejscowości Odechów.

6733.20.15-WODOCIĄG Makowiec 338 339.2-obwieszczenie.pdf

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid. gruntów: 185/5, 524/4, 184, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 położonych w miejscowości Kobylany

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid. gruntów338, 339/2 położonych w miejscowości Makowiec.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid. gruntów 542/1, 609 położonych w miejscowości Maków Nowy oraz działkach nr ewid. gruntów 50, 26 położonych w miejscowości Maków

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 235/1, 26 położonych w miejscowości Makowiec

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi powiatowej nr 3536w Odechów-Kowalków-Sienno w miejscowościach Odechów i Miasteczko.

Obwieszczenie

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 13 listopada 2015r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 listopada 2014 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 9 ...