Obwieszczenia, Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 2/2015

Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie

z dnia 16 czerwca 2015r.

Zarządzenie Nr 2/2015

Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie

z dnia 16 czerwca 2015r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego za dzień 15 sierpnia 2015r. oraz za dzień 26 grudnia 2015r.

Na podstawie art./.129 § 1, art.130§2, art. 281 pkt5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( tekst jednolity Dz. U z 2014., poz.1502 ze zm.) oraz §7 pkt.4 Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Skaryszewie ( Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 02.01.2013r.) zarządzam:

§ 1

Ustalam dzień 14 sierpnia 2015r. dniem wolnym od pracy za dzień 15 sierpnia 2015r. oraz dzień 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy za dzień 26 grudnia 2015r. w zamian za święta przypadające w dni wolne od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie.

§ 2

O ustalonych dniach wolnych od pracy interesanci zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka, na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie i stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Skaryszewie

Aneta Wilanowicz

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aneta Wilanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 22:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 247
22 maja 2017 22:19 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)