Obwieszczenia, Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2015R.

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

Skaryszew dnia, 15 kwietnia 2015r.

 

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zawiadamia, że zostało rozstrzygnięte postępowanie w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2014r., poz.1118 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, w 2015r. na zadania pn.

  • 1.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • 2.Ochrona i promocja zdrowia
  • 3.Wypoczynek dzieci i młodzieży

przyznaje środki publiczne n/w podmiotom:

I.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

1.Caritas Diecezji Radomskiej z siedzibą w Radomiu ul. Kościelna 5 w wysokości 12 000 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych).

2.Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „ PROVIDENTIAE DEI” z siedzibą w Skaryszewie ul. J. Kochanowskiego 16g w wysokości 11 000, 00zł( słownie: jedenaście tysięcy złotych).

3.Stowarzyszenie” Słoneczko” z siedziba w Skaryszewie ul. Kochanowskiego 16g. w wysokości 12 000, 00zł( słownie: dwanaście tysięcy złotych).

II.Ochrona i promocja zdrowia:

1.Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Skaryszew w wysokości 3 000 zł ( słownie: trzy tysiące złotych).

III.Wypoczynek dzieci i młodzieży:

1.PARAIALNY ZESPÓŁ CARITAS przy parafii św. Jakuba w Skaryszewie w wysokości 8 000 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych).

Oferty złożone przez w/w podmioty spełniają wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2014r., poz.1118 ze zm.).

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

mgr inż. Ireneusz Kumięga

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aneta Wilanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 22:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 276
22 maja 2017 22:13 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)