Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 48/2012

ZARZĄDZENIE Nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji do okresowej kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz.1591 z póź. zm.)oraz art. 62 ust. 1 pkt...

ZARZĄDZENIE Nr 45/2012

ZARZĄDZENIE Nr 45/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie kasacji samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewiew sprawie kasacji samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie . Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Zarządzenie Nr 51/2012

Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Makowcu Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 14 maja 2012r. N a podstawie art. 36a ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. ) oraz art....

Zarządzenie Nr 50/2012

Zarządzenie Nr 50/2012 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowie Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 14 maja 2012r. N a podstawie art. 36a ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. ) oraz art. 30 ust. 2...

Zarządzenie Nr 36 / 2012

Zarządzenie Nr 36 / 2012 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Makowcu Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 23 kwietnia 2012 r. Na podstawie art. 36a ust. 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r o

Zarządzenie Nr 49 / 2012

Zarządzenie Nr 49 / 2012 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaryszewie Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 10 maja 2012 r. Na podstawie art. 36a ust. 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie

Zarządzenie nr 46/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 9 maja 2012r.

Zarządzenie nr 46/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn....

Zarządzenie Nr 44/2012 z dnia 04 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr 44/2012 z dnia 04 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia do poświadczania własnoręczności podpisu oraz poświadczania zgodności z oryginałem dokumentów wytwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew. Wprowadź pełną treść dokumentu. &nb

Zarządzenie Nr 41 / 2012

Zarządzenie Nr 41 / 2012 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 26 kwietnia 2012 r. Na podstawie art. 36a ust. 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie

Zarządzenie Nr 40 / 2012

Zarządzenie Nr 40 / 2012 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzkówku Starym Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia