Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 83/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW

z dnia 12. 08.2013r w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie: art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późn. zm.) &nb

Zarządzenie Nr 82/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW

z dnia 12. 08. 2013r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie: art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późn. zm.) zarządzam: §1 Powołuję Komisję

Zarządzenie Nr 76/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu konkursu na wykonanie odznaki „Zasłużony dla Ziemi Skaryszewskiej” w sprawie: wprowadzenia regulaminu konkursu na wykonanie odznaki „Zasłużony dla Ziemi Skaryszewskiej” Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2013,...

Zarządzenie nr 80/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 lipca 2013r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 48/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r. dotyczącego ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 67,62m2, usytuowanego w budynku wielorodzinnym na działce Nr 311/11 oraz udziałów w nieruchomościach gruntowych o nr ewidencyjnych: 311/3, 311/7, 311/8, 311/9, 311/11, 311/12 i 311/14, o łącznej pow....

ZARZĄDZENIE Nr 77/ 2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW

z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą - pracownika zatrudnionego po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym - w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Funduszy Unijnych , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie. Na...

ZARZĄDZENIE Nr 75/ 2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW

z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wprowadzonego w życie Zarządzeniem Nr 107/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 18.12.2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wprowadzonego w życie...

Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 10.07.2013r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2007 Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 2 kwietnia 2007r. w sprawie sfinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z ekranami monitorowymi w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew. Na podstawie §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra...

Zarządzenie nr 74/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 17 lipca 2013r

w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa do realizacji w imieniu Gminy Skaryszew projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Skaryszew" Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 594) oraz art. 98 i 99 k.p.c i art. 33 k.p.a...

Zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 09 lipca 2013r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie: art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późn. zm.)

Zarządzenie Nr 69/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 09 lipca 2013r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie: art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późn. zm.) zarządzam: