Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 17 /2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 15 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 17 /2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Na podstawie art.2376 §1 Kodeksu Pracy (Dz. U. Nr 24 poz.110 z 1996r.) i §1 Uchwały Rady Ministrów z dnia 27 marca 1990r. w sprawie...

Zarządzenie Nr 10 /2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25.01.2012r.

Zarządzenie Nr 10 /2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25.01.2012r. w sprawie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz powołania zespołu oceniającego ryzyko zawodowe Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 9

Zarządzenie nr 16/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 lutego 2012r.

Zarządzenie nr 16/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek Nr 206/3 i Nr 214/3, o ogólnej powierzchni 1423m2, położonych w miejscowości Maków Nowy, z przeznaczeniem pod ciągi komunikacyjne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o...

Zarządzenie nr 04/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 11 stycznia 2012r.

Zarządzenie nr 04/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Nr 1098 o pow. 0,6300ha, położonej w miejscowości Chomentów Puszcz Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),...

Zarządzenie Nr 54/2012

Zarządzenie Nr 54/2012 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaryszewie. Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaryszewie N a podstawie art. 36a ust 1 i 2 ustawy z dnia 7...

Zarządzenie Nr 53 /2012

Zarządzenie Nr 53 /2012 w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 21 maja 2012r. Na podstawie: art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późn....

Zarządzenie Nr 52 /2012

Zarządzenie Nr 52 /2012 w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 21 maja 2012r. Na podstawie: art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późn....

ZARZĄDZENIE Nr 48/2012

ZARZĄDZENIE Nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji do okresowej kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz.1591 z póź. zm.)oraz art. 62 ust. 1 pkt...

ZARZĄDZENIE Nr 45/2012

ZARZĄDZENIE Nr 45/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie kasacji samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewiew sprawie kasacji samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie . Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Zarządzenie Nr 51/2012

Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Makowcu Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 14 maja 2012r. N a podstawie art. 36a ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. ) oraz art....