Uchwały Rady Miejskiej (2018)

Wybierz rok

Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2018r

w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu dla radnych.

Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2018r

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2018r

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie.

Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2018r

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Skaryszewie.

Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2018r

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz ds.Samorządu Rady Miejskiej w Skaryszewie.

Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2018r

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Skaryszewie.

Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2018r

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej.

Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2018r

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Skaryszewie.

Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2018r

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skaryszewie.

Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2018r

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w SAkaryszewie.