Uchwały Rady Miejskiej (2018)

Wybierz rok

Uchwała nr: XXXV/327/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018r

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy

Uchwała nr: XXXV/326/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018r

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy

Uchwała nr: XXXV/325/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018r

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy

Uchwała nr: XXXV/324/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018r

w sprawie "Programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2018r.

Uchwała nr: XXXV/323/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018r

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2018 rok.

Uchwała nr: XXXV/322/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018r

w sprawie powołania komisji dorażnej "Komisji Statutowej" Rady Miejskiej w Skaryszewie.

Uchwała nr: XXXV/321/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018r

w sprawie podziału Gminy Skaryszew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr: XXXV/320/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018r

w sprawie podziału Miasta i Gminy Skaryszew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.

Uchwała nr: XXXV/319/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018r

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Skaryszew.

Uchwała nr: XXXV/318/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018r

w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie z obowiązku wpłaty zadwyżki środków obrotowych za rok 2017 do budzetu Gminy w Skaryszewie