Protokoły z kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wystąpienie pokontrolne

P/14/058 Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów niespełniających wymogów prawnych

Wojewoda Mazowiecki

Wystąpienie pokontrolne Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej ulicy Błonie w Skaryszewie wraz z infrastrukturą”, realizowanego w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”,...

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Protokół Kontroli nr RA 189/2013

Archiwum Państwowe

Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew Podstawę prawną przeprowadzanej kontroli stanowią: art. 21 ust. 2 oraz art. 28 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z póź. zm.). I. Informacje...

RIO

PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta i Gminy Skaryszew za okres 2011r. w powiązaniu z bilansem zamknięcia 2010r. i otwarcia 2012r. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Gminy, 26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6 w okresie od dnia 15 lutego do 05 kwietnia 2012r. Nomenklatura jednostek do celów statystycznych...

Archiwum Państwowe

Protokół Kontroli Problemowej Urząd Stanu Cywilnego w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew Podstawę prawną przeprowadzanej kontroli stanowią: art. 21 ust. 2 oraz art. 28 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z póź. zm.). I. Informacje wstępne 1....