Protokoły z kontroli (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół Kontroli Przestrzegania Przepisów o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach

Protokół Kontroli Przestrzegania Przepisów o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach Protokół Kontroli Przestrzegania Przepisów o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - Wydział Polityki Społecznej Przedmiot kontroli obejmował sposób organizacji oraz realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w przedmiocie przyznawania uprawnień do Karty.