Protokoły z kontroli (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

RIO

PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta i Gminy Skaryszew za okres 2011r. w powiązaniu z bilansem zamknięcia 2010r. i otwarcia 2012r. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Gminy, 26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6 w okresie od dnia 15 lutego do 05 kwietnia 2012r. Nomenklatura jednostek do celów statystycznych...

Archiwum Państwowe

Protokół Kontroli Problemowej Urząd Stanu Cywilnego w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew Podstawę prawną przeprowadzanej kontroli stanowią: art. 21 ust. 2 oraz art. 28 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z póź. zm.). I. Informacje wstępne 1....