Protokoły z kontroli (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wystąpienie pokontrolne - regionalna Izba Obrachunkowa

Dotyczy: protokołu z kontroli kompleksowej podpisanego w dniu 06.05.2020 r.

Sprawozdanie z zadania audytowego przeprowadzonego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sprawozdanie z zadania audytowego przeprowadzonego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Temat: Ocena funkcjonowania Standardów Kontroli Zarządczej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.