Protokoły z kontroli (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Protokół Kontroli nr RA 189/2013

Archiwum Państwowe

Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew Podstawę prawną przeprowadzanej kontroli stanowią: art. 21 ust. 2 oraz art. 28 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z póź. zm.). I. Informacje...