Protokoły z kontroli (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z kontroli schroniska dla bezdomnych zwierząt

Protokół z kontroli schroniska dla bezdomnych zwierząt - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu Data kontroli 04.11.2015 r.

Protokół z kontroli z realizacji zadania - WFOŚiGW

Protokół z kontroli z realizacji zadania pn.: "Demontaż, transport i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skaryszew - 2014"

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta i Gminy Skaryszew za 2015 r.

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta i Gminy Skaryszew za 2015 r. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu miasta i Gminy, 26-640 Skaryszew ul Słowackiego 6 w okresie od 15 stycznia do 30 marca 2016 r.Podpisanie protokołu nastąpiło 31 marca 2016 r. Kontrole przeprowadzili inspektorzy do spraw kontroli gospodarki...