Protokoły z kontroli (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

NIK

Wystąpienie Pokontrolne Numer i tytuł kontroli: P/14/027 - Wykonywanie zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego

Protokół z Kontroli Problemowej Stanu Przygotowań

PROTOKÓŁ Z Kontroli Problemowej Stanu Przygotowań Urzędu Miasta I Gminy W Skaryszewie W Zakresie Zarządzania Kryzysowego I Obrony Cywilnej

Wystąpienie pokontrolne

P/14/058 Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów niespełniających wymogów prawnych

Wojewoda Mazowiecki

Wystąpienie pokontrolne Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej ulicy Błonie w Skaryszewie wraz z infrastrukturą”, realizowanego w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”,...