Protokoły z kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie. Data kontroli 03-08-2017 r.

Protokół kontrolny - Powiatowy Urząd Pracy

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie w dniu 29.6.2017 r.

Wydawanie, odmowa wydania oraz cofanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników

Wystąpienie Pokontrolne Kontrola obejmowała realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie prze przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,...

Protokół kontroli - schroniska dla bezdomnych zwierząt

Data kontroli 14-03-2017 r. Schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie.

Protokół Kontroli Przestrzegania Przepisów o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach

Protokół Kontroli Przestrzegania Przepisów o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach Protokół Kontroli Przestrzegania Przepisów o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - Wydział Polityki Społecznej Przedmiot kontroli obejmował sposób organizacji oraz realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w przedmiocie przyznawania uprawnień do Karty.

Protokół z kontroli schroniska dla bezdomnych zwierząt

Protokół z kontroli schroniska dla bezdomnych zwierząt - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu Data kontroli 04.11.2015 r.

Protokół z kontroli z realizacji zadania - WFOŚiGW

Protokół z kontroli z realizacji zadania pn.: "Demontaż, transport i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skaryszew - 2014"