Protokoły z kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokoł kontroli schroniska dla bezdomnych zwierząt

Protokół z kontroli nr 2/14253403/2018

Protokoł kontroli przestrzegania przepisów - Archiwum Państwowe w Radomiu

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skaryszewie z dnia 06-08-2018 r.

Protokół kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy

Protokół kontroli nr rej. 150266-53-K036Pt/18 z dnia 27.07.2018 r.

Protokół kontroli - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Protokół kontroli Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z dnia 06.06.2018 r.

Protokół kontroli - schroniska dla bezdomnych zwierząt

Schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie. Data kontroli 09-11-2017 r.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie. Data kontroli 03-08-2017 r.

Protokół kontrolny - Powiatowy Urząd Pracy

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie w dniu 29.6.2017 r.

Wydawanie, odmowa wydania oraz cofanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników

Wystąpienie Pokontrolne Kontrola obejmowała realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie prze przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,...