Protokoły z kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - Wydział Polityki Społecznej Przedmiot kontroli obejmował sposób organizacji oraz realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w przedmiocie przyznawania uprawnień do Karty.

Protokół z kontroli schroniska dla bezdomnych zwierząt

Protokół z kontroli schroniska dla bezdomnych zwierząt - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu Data kontroli 04.11.2015 r.

Protokół z kontroli z realizacji zadania - WFOŚiGW

Protokół z kontroli z realizacji zadania pn.: "Demontaż, transport i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skaryszew - 2014"

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta i Gminy Skaryszew za 2015 r.

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta i Gminy Skaryszew za 2015 r. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu miasta i Gminy, 26-640 Skaryszew ul Słowackiego 6 w okresie od 15 stycznia do 30 marca 2016 r.Podpisanie protokołu nastąpiło 31 marca 2016 r. Kontrole przeprowadzili inspektorzy do spraw kontroli gospodarki...

NIK

Wystąpienie Pokontrolne Numer i tytuł kontroli: P/14/027 - Wykonywanie zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego

Protokół z Kontroli Problemowej Stanu Przygotowań

PROTOKÓŁ Z Kontroli Problemowej Stanu Przygotowań Urzędu Miasta I Gminy W Skaryszewie W Zakresie Zarządzania Kryzysowego I Obrony Cywilnej

Wystąpienie pokontrolne

P/14/058 Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów niespełniających wymogów prawnych

Wojewoda Mazowiecki

Wystąpienie pokontrolne Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej ulicy Błonie w Skaryszewie wraz z infrastrukturą”, realizowanego w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”,...

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Protokół Kontroli nr RA 189/2013