Obwieszczenia, Ogłoszenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4100 o pow. 0,0626 ha, położonej w miejscowości Skaryszew, przy ul. Czeremchowej. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż: Nieruc...

Wykaz nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr102,poz.651 z2010r. ze zm.): WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA Burmistrz...

OGŁOSZENIE

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. z późn. zm.) informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 08.02.2012r. do 28.02.2012r. wykazu...

Ogłoszenie otwartego konkursu na zadanie publiczne Miasta i Gminy Skaryszew w dziedzinie sportu i rekreacji, realizowane w I półroczu 2012 oraz całoroczne

Ogłoszenie otwartego konkursu na zadanie publiczne Miasta i Gminy Skaryszew w dziedzinie sportu i rekreacji, realizowane w I półroczu 2012 oraz całoroczne Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.u. Nr 96 poz. 873/ Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty konkurs...