Obwieszczenia, Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy
Skaryszew


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. z późn. zm.)
informuje

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew
w dniach 08.02.2012r. do 28.02.2012r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Zawiadamia się byłych właścicieli nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, którzy zostali pozbawieni prawa własności nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r., bądź ich spadkobierców, iż zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje im pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego pod warunkiem złożenia przez nich wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, pokój Nr 11, tel. 48 6103089 w. 137 lub 48 6103018

 

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy
Skaryszew


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. z późn. zm.)
informuje

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew
w dniach 08.02.2012r. do 28.02.2012r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Zawiadamia się byłych właścicieli nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, którzy zostali pozbawieni prawa własności nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r., bądź ich spadkobierców, iż zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje im pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego pod warunkiem złożenia przez nich wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, pokój Nr 11, tel. 48 6103089 w. 137 lub 48 6103018

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Skaryszew
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 278
22 maja 2017 13:59 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)